Názory: Gröbovka - téma stále živé: K názorům ing. J. Palusky

Soutěž samozřejmě nebyla vypsána pro jediného účastníka. Její podmínky však byly natolik přísné, i zásluhou námětů ing. Palusky, že se jediný účastník přihlásil. To však samo o sobě v této, stejně jako v jiných soutěžích, není důvodem k jejímu zrušení.
Rada Městské části rozhoduje hlasováním, tudíž většinovým názorem, jinak ani neumí . Pokud hlasuje v poměru 9:0 či 8:1, jako v případě, o kterém diskutujeme, zdá se, že nepovažuje po seznámení s fakty zmiňovaná rizika za tolik hrozící. Přesto připomínám, že rada do současné doby o přijetí nabídky nerozhodla, své rozhodování však chce oprostit od falešné kampaně, kterou někteří aktéři rozpoutali.
Pokud někdo (uchazeč, MČ, stát či kdokoliv) investuje v nebližší době, dejme tomu zmíněných 200 mil. Kč, bude dále platit po dobu 50 let provoz a údržbu objektů (což může znamenat i opětovně novou fasádu, kotelnu apod.) a na konci objekty předá ve slušném stavu - nikoliv v takovém, v jakém jsme je převzali po minulých 50 - 60 letech téměř nulové péče my - pak hodnota jeho peněz může být za tu dobu třeba až i těch 500 mil. Kč. Obráceně: k tomu, aby MČ za 50 let vybrala 500 mil. na nájemném, musí nejprve potřebnou investici vložit a posléze hradit další náklady. Takže více méně nula od nuly pojde. Jde jen o to, kdo je ochoten a schopen do celé akce v tuto chvíli (nejbližších letech) peníze investovat, tzn. především, kdo je má pro daný účel volné. Toho jsme v soutěži hledali. Zdá se, že ing. Paluska svým souhlasným stanoviskem s vypsáním soutěže byl ochoten hledat, nikoliv však v závěru soutěže najít. Okolnosti financování byly totiž před soutěží stejné jako jsou po ní. Kromě toho: městská část dle podmínek případné smlouvy bude nucena vrátit vložené investice (a převzít objekt ve stavu, do kterého bude uveden) pouze v případech vymezených smlouvou. Nemusí tomu tak být v případě, kdy si zrušení smlouvy vynutí svým chováním nájemce.
Nabídka v souladu s požadavky soutěžních podmínek samozřejmě uvažuje o přístupu veřejnosti do areálu: do parku (včetně hřišť), který zůstává ve správě a pod kontrolou městské části, v denní době stoprocentně, do nájemcem případně užívaných objektů mnohem více a vstřícněji než je v současné době skutečností.
V každém případě je však třeba počkat na finální dikci uvažované smlouvy a na to, bude-li uzavřena, resp. diskutovat ke znění ustanovení, která lze nalézt již v našem návrhu smlouvy uveřejněném v rámci soutěžních podmínek. Ty byly a jsou veřejně přístupné. Jinak jde o (úmyslné?) mlžení.

mgr. Michal Basch, starosta MČ Praha 2

Zveřejněno: 10.05.2001 – support@publix.cz
Vytisknout