Názor: Využije městská policie nové kompetence?

Od začátku letošního roku má městská policie nové pravomoci – díky novele zákona o obecní policii bude moci například odtahovat (některá) špatně zaparkovaná vozidla, ukládat pokuty za dopravní přestupky a podobně.
Znamená to, že se činnost městské policie automaticky zlepší a bude moci řešit všechna přání občanů týkající se veřejného pořádku?
Obávám se, že zlepšení bude jen dílčí a že se u mnoha případů opět setkáme s poukazem na nedostačující legislativu. Nejen přezíravý postoj mnoha řidičů k dopravním předpisům, znečišťování veřejných prostranství psími výměšky, ale i drogoví dealeři a nonstop zastavárny nejspíš v naší městské části zůstanou denní realitou, se kterou se musíme vyrovnat převážně bez přispění uniforem.
Nevýhodou pražských městských částí zůstane i nadále fakt, že obvodní ředitelství městské policie nepodléhá starostovi městské části, ale ředitelství MP Praha. Ani tak bohatá městská část jako Praha 2 nemá možnost si za bezpečnost „připlatit“, najmout více strážníků a posílat je tam, kde tlačí bota. Naše toužebné přání, potkávat městské policisty častěji v ulicích, se proto nejspíš ještě dlouho nevyplní – Městská policie v Praze 2 má 58 lidí, což umožňuje nasadit jich do ulic 15 v jedné směně. Vzhledem k tomu, že strážníci chodí ve dvojicích, je šance je potkat opravdu velmi malá a volání „Strážník! Strážník!“, jak ho známe z Rychlých šípů, by v případě, že se stanete svědky nějaké nepřístojnosti, asi příliš nepomohlo.
Městská policie ani při nejlepší vůli nemůže suplovat chybějící kapacity Policie ČR. Nežádejme proto po městských policistech, aby honili lupiče a vyšetřovali zločiny, stejně jako po nich nikdo z nás nechce, aby trávili mnoho ze svého času nad administrativou. Chtějme po městské policii to, k čemu je zřízena – řešení (slovy zákona) „místních záležitostí veřejného pořádku“, postihy a řešení problémů, které jsou pod rozlišovací schopností Policie ČR, ať už jde o parkování na chodnících nebo třeba i zmiňovaná psí hovínka. Jak příjemné by třeba bylo, kdyby v každém parku byl přítomen strážník, který by bděl nad dodržováním pravidel a ploch vyhrazených pro volné pobíhání psů, pro dětské hry a pro pohyb na kolech!   

Ing. Stanislav Sojka

Zveřejněno: 14.01.2003 – support@publix.cz
Vytisknout