Návštěva v Dánsku

Na tradičně přátelské vztahy Městské části Praha 2 s partnerským městem Broendby v Dánsku navázala ve dnech 5.- 8. října letošního roku delegace obvodní rady.
Nabytý program obsahoval účast na jednání zastupitelstva města Broendby, na jehož programu bylo jednání o rozpočtu, prohlídka radnice, diskuse o komunikaci úřadu s občany, řada individuálních jednání se členy zastupitelstva o oblastech, jako je hospodaření s majetkem, bytová politika, sociální péče, rozvoj obce a mnoho dalších.
Jedním z hmatatelných výsledků výměny názorů a zkušeností v záležitostech školství je i pozvání pana Rassmunsena, starosty města Broendby, jedné třídy Základní školy z Prahy 2 k pobytu u jejich vrstevníků v Dánsku. V rámci této návštěvy se budou moci zdokonalovat ve svých jazykových schopnostech a seznámit se se způsobem studia i životem dětí v Broendby. Spolupráce bude pokračovat i v příštím roce, kdy se očekává návštěva přátel z Broendby v naší městské části.

Tomáš Vrbík, radní

Zveřejněno: 04.02.2000 – support@publix.cz
Vytisknout