Návštěva primátora Jana Kasla

Pražského primátora Jana Kasla přivítal 15. června starosta Městské části Praha 2 Mgr. Michal Basch, aby jej společně se svými zástupci - Mgr. Jarmilou Cechnerovou, RNDr. Karlem Winkelbauerem a Janou Černochovou doprovázel na obchůzce naší městskou částí.
Jako první navštívil primátor Obvodní ústav sociálních služeb v Máchově 14, kde jej přivítala ředitelka OÚSS ing. Ivana Bergmannová. Krátce pohovořila o sociálních službách, které klientům ústav poskytuje, a zároveň poděkovala za vstřícnost a finanční pomoc Městské části Praha 2.
Na Folimance objasnil záměry naší městské části Tomáš Hornof z Obvodního úřadu. Měl by se zde objevit komplex sportovních hřišť pro děti všech věkových kategorií. Odtud vedly kroky do Azylového domu, Na Slupi 19, který svou činnost zahájil počátkem letošního roku. Je určen ohroženým, týraným, zneužívaným či opuštěným dětem. Ve spolupráci s Obvodním úřadem Městské části Praha 2, Střediskem náhradní rodinné péče a dalšími subjekty poskytuje nezletilým komplexní první pomoc a intervenci na všechny zúčastněné orgány. O životě dětí v tomto nově zrekonstruovaném objektu informovala přítomné PhDr. Daniela Simandlová, předsedkyně občanského sdružení….
Na Karlově náměstí se slova ujal RNDr. Karel Winkelbauer, který hovořil především o revitalizaci parku a jeho zeleně. Mgr. Jarmila Cechnerová jej doplnila a zmínila také problémy týkající se zejména mládeže a drog, které se v poslední době na Karlově náměstí vyskytují ve zvýšené míře. Proto zde od poloviny června Městská policie posílila dozor – v nepřetržitým třísměnném provozu se bude na Karlově náměstí střídat navíc osm strážníků.
V závěru návštěvy primátora hlavního města Prahy Jana Kasla se na Novoměstské radnici konala tisková konference, kde se primátor zmínil, že v Praze 2 je doma a tudíž se jej některé problémy bezprostředně týkají, například parkování. Nejvíce ho zaujal Azylový dům, který je zatím jediný svého druhu v Čechách.

Eva Bělíková

Zveřejněno: 23.06.2000 – support@publix.cz
Vytisknout