Nájemné v obecních bytech

Počátek nového roku nepřinesl nájemcům obecních bytů v naší městské části žádné změny, pokud jde o výši nájemného. I nadále bude nájemné vypočítáváno v dosavadní výši; jako každý rok však bude nutné počítat s červencovým navýšením o inflaci. Minulá rada městské části na svém posledním zasedání 2. prosince vzala na vědomí, že Ústavní soud zrušil výměr ministerstva financí o regulovaném nájemném. Do vydání nového zákona, který by nájemné upravoval, platí pouze ustanovení Občanského zákoníku, podle kterých pronajímatel nemůže bez souhlasu nájemce nájemné zvýšit.

Poznámka: vláda na mimořádném večerním zasedání 19. 12. uvalila moratorium na ceny nájemného po dobu tří měsíců. Znamená to, že ceny regulovaného nájemného se v tomto období nebudou moci měnit.

red

Zveřejněno: 14.01.2003 – support@publix.cz
Vytisknout