Nadace dětský mozek

Nadace Dětský mozek byla založena roku 1992 díky velkorysému finančnímu daru Heleny Myšákové. V rámci restituce jí byl vrácen dům ve Vodičkově ulici, kde kdysi bývala známá cukrárna Františka Myšáka a spol., a paní Myšáková se rozhodla věnovat peníze získané z prodeje tohoto domu na dobročinné účely. V jednom z rozhovorů uvedla, že hlavním motivem rozhodnutí, bylo její přesvědčení, že „..peníze by měly lidem pomáhat.“ .
Hlavní činnost nadace spočívá ve všestranné podpoře dětí i dospělých s poškozením centrální nervové soustavy, především formou finančních příspěvků a sociálního poradenství. Činnost je uskutečňována prostřednictvím tří hlavních dlouhodobých projektů, které v sobě zahrnují i péči o osoby trpící autismem a osamělé seniory. Adventní koncerty, výstavy, konference a setkání laické a odborné veřejnosti pod názvem Den Mozku, patří již k tradičním akcím pořádaných nadací.
Nesmí být opomenuta skutečnost, že existence nadace by nebyla možná bez finančních darů fyzických a právnických osob, které v loňském roce činily více jak 2.700.000 Kč.
*
Nedávno zažil Lucerna music bar zcela ojedinělý benefiční koncert „One more time“ rockových revivalových skupin. Do pozdních nočních hodin zněla hudba kapel Ozzy Osbourne revival, Jimi Hendrix revival, Metallica revival, Nirvana revival, Vrať se do hrobu – rock´n´ roll revival bandu a obrovský úspěch zaslouženě sklidili i hosté večera - Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský. Všichni umělci vystoupili bez nároku na honorář a výtěžek z koncertu tak mohl být věnován na projekt „Naděje“. Jeho prostřednictvím nadace finančně podporuje rodiny pečující o postižené děti, které by jinak musely být umístěny do trvalé ústavní péče.

Miroslava Čermáková

Zveřejněno: 14.01.2000 – support@publix.cz
Vytisknout