Nabídka bytů obětem povodní

Rada MČ Praha 2 schválila další pomoc občanům, kteří přišli při povodni o byt: na svém zasedání 26. 8. 2002 přijala usnesení, ve kterém se rozhodla pomoci občanům našeho hlavního města, kteří byli v důsledku ničivých povodní připraveni o byt (jejich byt byl zcela zničen, či vážně poškozen) a pronajme 15 volných bytů v MČ Praha 2 poškozeným povodní z jiných částí metropole. Všechny nájemní smlouvy budou jako přechodné opatření uzavřeny na dobu určitou a možnost jejich prodloužení budou mít ti občané, kteří se prokazatelně nebudou moci navrátit do svého bytu a kterým nebude nabídnuto řešení jejich bytové situace příslušnou městskou částí či magistrátem. Na svém jednání 9. 9. 2002 rada MČ Praha 2 vzala na vědomí, že těchto výše uvedených 15 bytů bylo nabídnuto městské části Praha 8. Radní dále schválili pro tyto účely vyčlenění dalších šesti bytů (z toho jeden v Domě s pečovatelskou službou) a uzavření nájemní smlouvy pro dvě vyplavené rodiny (z Velké Chuchle a z Prahy 7, jejichž členové pracují v Praze 2). Podmínky pro uzavření nájemní smlouvy pro těchto dalších šest bytů jsou stejné (jako přechodné opatření na dobu určitou; občané mohou o byt požádat prostřednictvím městské části, kde měli trvalé bydliště).

van

Zveřejněno: 02.10.2002 – support@publix.cz
Vytisknout