Na pomoc lidem s postižením

Slavnostní otevření pražské Agentury pro podporované zaměstnávání Občanského sdružení (OS) Rytmus se uskutečnilo v pondělí 18. prosince v nových prostorách v Bruselské ulici. Zmíněná agentura zde hodlá vyhledávat pracovní příležitosti pro osoby s postižením, které hledají zaměstnání a chtějí si je také udržet.
Agentura jim nejen nabízí práci, odpovídající jejich požadavkům a schopnostem, ale vstupuje i do jednání s jejich případným zaměstnavatelem. V neposlední řadě poskytne možnost tréninku sociálních dovedností spojených s hledáním místa a s docházkou do zaměstnání. V případě potřeby mohou klienti agentury navíc získat pracovního asistenta.
Samozřejmostí je spolupráce s úřadem práce, který může finančně přispívat zaměstnavatelům na vytvoření společensky účelného pracovního místa i na vyškolení pracovních asistentů. OS Rytmus není v oblasti vyhledávání pracovních míst začátečníkem, touto problematikou se zabývá od r. 1995 a úspěšnost při získávání pracovních míst pro lidi s postižením, je více než devadesátiprocentní.
Své aktivity mohlo rozšířit v rámci pilotního projektu „Ověření komplexu služeb podporovaného zaměstnávání„. A je ke cti naší městské části, že pro tak užitečnou činnost pomohla najít vyhovující prostory. Pražskou Agenturu pro podporované zaměstnávání a Metodické centrum OS Rytmus lze najít na adrese Bruselská 16, Praha 2.

Eva Vlachová

Zveřejněno: 15.01.2001 – support@publix.cz
Vytisknout