Na pomoc dětem v tísni

Linka bezpečí přijímá denně okolo 2000 telefonátů dětí z celé České republiky. Asi 20 % telefonátů se týká problematiky rodinné (citový chlad ze strany rodičů, hádky a násilí v rodině, alkoholismus rodičů apod). Zhruba 5 % telefonátů pak tvoří problematika nejzávažnější, kterou je fyzické a psychické týrání a sexuální zneužívání dětí. Tyto dvě skupiny vyžadují odbornou a dlouhodobou pomoc a spolupráci pracovníků Linky bezpečí, Krizového centra (KC), oddělení péče o dítě, policie a řady nestátních organizací včetně azylových domů pro mládež.
Podle naší mnohaleté zkušenosti jsou to právě azylové domy, které poskytují to, co státní instituce mohou nabídnout jen obtížně - flexibilní přechodnou a téměř rodinnou péči.
Pobyt v azylových domech vidíme jako velmi přínosný zejména v nejnaléhavějších případech (týrané či zneužívané dítě), kdy je pro dítě pobyt v rodině neúnosný a nechce vystoupit z anonymity. V azylovém zařízení může zůstat až do rozhodnutí soudu o předběžném opatření i bez souhlasu rodičů. Dítě se nemusí obávat, že by bylo vydáno proti své vůli rodičům, nebo že by skončilo v ústavu.
Jsme velmi rádi, že se i v Praze objevily první azylové domy a s pomocí městské části Praha 2 vznikl přímo v centru města v ulici Na Slupi, v hezkém prostředí Azylový dům pro děti v tísni. Nadace Naše dítě je potěšena, že mohla toto smysluplné zařízení ochrany dětí podpořit nejen z prostředků nadace, ale i prostřednictvím prvního výnosu z Nadačního investičního fondu.

Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka nadace Naše dítě

Zveřejněno: 07.08.2001 – support@publix.cz
Vytisknout