Na kávu do „mlíkárny“

Mnozí Vinohraďáci si možná ještě vzpomenou, jak chodívali s babičkou do Riegráku na skleničku mléka a něco sladkého. Obchůdku uprostřed parku se říkalo „mlíkárna“ a býval ve Vyhlídkovém pavilonu – rozhledně, postavené zhruba před sto lety. Vyhlídkový pavilon ale už dávno neodpovídá svému pojmenování. Dnes tu najdete polorozpadlou „ratejnu“ obrostlou křovím, sloužící snad jen vyznavačům „umění“ graffiti nebo klukovským hrátkám – v tom lepším případě.
Dlouho se nevědělo, jak se zdevastovaným pavilonem naložit. Městská část ho před čtyřmi lety převzala od magistrátu do své správy a nedá se říct, že by obnovu „mlíkárny“ považovala za jednu ze svých priorit. Proto do ní neinvestovala a spíše hledala jiné možnosti. Jednou z alternativ dokonce bylo „mlíkárnu“ prostě zbourat – proti tomu nic nenamítali ani památkáři.
Nakonec bylo vypsáno výběrové řízení na případného nájemce a investora oprav. Zvítězili v něm J. Vakoč a D. Trousil, kteří budou mít na základě rozhodnutí zastupitelů MČ nájemní smlouvu na 20 let s opčním právem na dalších 25 let. Vzhledem k tomu, že budou muset kromě kompletní rekonstrukce vybudovat také veškeré inženýrské sítě, odhaduje se cena nákladů na 3,5 milionu korun. Ty si nájemci „odbydlí“ – prvních dvacet let budou platit symbolické nájemné korunu ročně, teprve potom 36 tisíc korun ročně.
Ve zchátralém objektu by po rekonstrukci měla vzniknout kavárna s rychlým občerstvením a také malá galerie. „Do prostředí Riegrových sadů podobné kulturně - společenské zařízení patří a rozhodně přispěje k dobré pohodě návštěvníků parku,“ uvedla zástupkyně starosty Jana Černochová. Nájemci budou samozřejmě muset dodržovat určitý režim a řád – např. nemají návštěvníky parku rušit nadměrným hlukem, všechny etapy rekonstrukce by měli projednat s městskou části a také budou muset žádat o povolení ke vjezdu do parku pro každou jednotlivou akci.

len

Zveřejněno: 14.01.2003 – support@publix.cz
Vytisknout