Na Karlově náměstí odstartoval dvouletý projekt „Praha 2 – městská část vlídná k obětem“

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Na Karlově náměstí odstartoval dvouletý projekt „Praha 2 – městská část vlídná k obětem“

 

Lidé procházející se po Karlově náměstí budou po dva roky míjet velké logo Bílého kruhu bezpečí, organizace pro pomoc obětem kriminality, která v příštím roce oslaví třicet své existence. Ve spolupráci s městskou částí Praha 2 bude tato nestátní organizace zvyšovat informovanost občanů, úředníků, sociálních pracovníků, policistů a strážníků o obětech trestných činů, jejich potřebách, právech, postavení v trestním řízení a o možnostech pomoci. 

„Jsme rádi, že velká pozornost bude věnována také prevenci kriminality, a také občanům Prahy 2 a všem, kteří v této městské části pracují. Logo v parku nebude pouze místem pasivní reklamy, ale v jeho okolí se budou konat akce pro širokou veřejnost. Dnes to byla nabídka her pro malé děti a informací pro jejich matky. V budově nedalekého městského soudu budeme veřejnost 7. 9. od 14 hodin seznamovat s tím, jaká práva mají u soudu oběti a svědci trestných činů, a to přímo v jedné z jednacích místností,“ říká prezidentka Bílého kruhu bezpečí Petra Vitoušová.

„Společný projekt s BKB jsme jednoznačně uvítali. Na bezpečí občanů nám záleží. Průběžně realizujeme celou řadu preventivních programů a rovněž se rádi zapojíme do vzdělávacích aktivit a školení zaměřených na oběti trestných činů. A to včetně našich pracovníků a pomáhajících profesionálů. Jedná se o skvělý projekt. Projekt, který zkouší nový druh spolupráce v rámci samosprávného celku," uvedl radní Prahy 2 Michal Zuna.

Konkrétní aktivity pro veřejnost budou nabízeny na webových stránkách Bílého kruhu bezpečí www.bkb.cz a městské části Praha 2. Projekt bude mimo jiné spolupracovat s knihovnami, školami, nemocnicemi, Policií ČR, Městskou policií, kluby pro seniory, centry pro matky s dětmi, nestátními a dalšími organizacemi na území Prahy 2. 

 

 

Zprávu zpracoval Odbor komunikace ÚMČ Praha 2. Další podrobnosti: Mgr. Andrea Zoulová, vedoucí odboru a tisková mluvčí, Odbor komunikace, tel.: 236 044 231, mobil: 731 553 188, e-mail: andrea.zoulova@praha2.cz.

Zveřejněno: 27.08.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout