Na Aloise Rašína si přišly zavzpomínat osobnosti politického a kulturního života

Městská část Praha 2 ve spolupráci s Centrem pro ekonomiku a politiku uspořádala veřejné setkání k 80. výročí tragické smrti významného českého národohospodáře, finančníka, právníka a politika dr. Aloise Rašína, který zemřel dne
18. února 1923 na následky atentátu.
Vzpomínkové setkání začalo 19. února položením květin před domem v Žitné č. 10, na místě, kde dr. Rašín bydlel a kde byl postřelen levicovým extremistou. Hostem na této akci byla také Jana Rašínová, vnučka Aloise Rašína, a další členové rodiny. Následně se uskutečnilo v prostorách Novoměstské radnice veřejné slavnostní zasedání spojené se seminářem, kterého se zúčastnilo více než 300 lidí. Starosta Mgr. Michal Basch seznámil přítomné se záměrem městské části podílet se na osazení repliky pamětní desky do chodníku před domem v Žitné 10 a na předláždění chodníku do podoby z první republiky.
Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. ve svém příspěvku vyzdvihl Rašínovu zásadu říkat vždy pravdu, a to i tehdy, je-li tato pravda nepříjemná. Jako příklad uvedl citaci z dopisu Edvardu Benešovi, ve kterém Rašín psal, že obyvatelstvo naší země stůně třemi těžkými chorobami: „Dvě třetiny lidí si myslí, že je bude živit stát, většina věří ve všemocnost státu, téměř všichni si myslí, že se svoboda obejde bez poslušnosti." Václav Klaus k tomu řekl: „Zdá se mi, že i po deseti letech, nebo spíše právě po deseti letech, tento chorobopis platil v době Rašínově stejně, jako platí v době dnešní. Stále se u nás jedná o boj individuálního se státním, kolektivním či pseudokolektivním, stále u nás přetrvává snaha jednotlivce vyvléknout se ze své vlastní odpovědnosti a přesouvat ji na stát."
Dále vystoupily JUDr. Marta Ehlová a PhDr. Jana Čechurová, které se zabývaly významem osobnosti Aloise Rašína jako právníka a politika.
Ekonom prof. Ing. Robert Holman, CSc. ve svém příspěvku vyzdvihl pozitivní roli Rašína v procesu stabilizace mladého českého státu, zejména jeho podíl na zpevnění české koruny. Díky tomu se Československo ubránilo vlně megainflace, která po první světové válce zasáhla všechny okolní země.
Na závěr semináře proběhla diskuse, která se po skončení oficiální části přenesla i do předsálí a do dalších reprezentačních prostor Novoměstské radnice. Tato diskuse mezi odborníky i laiky osvědčila přísloví, že co Čech, to ekonom. Akce proběhla za podpory České spořitelny, a. s. a společnosti Newton IT.

MBr

Zveřejněno: 05.03.2003 – support@publix.cz
Vytisknout