Minulost a současnost Prahy 2... Nuselské údolí

Tentokrát jsme pro vás vybrali pohled z Vyšehradu do Nuselského údolí s několika zajímavými dominantami.
První z nich je park Folimanka. Původně usedlost s vinicemi získala své jméno už ve 14. století. V té době patřila Jakubu Folimanovi, již v roce 1391 však změnila majitele. Stal se jím Ludvík Angelo, který svůj majetek ještě rozšířil koupí sousední vinice na východní straně.
Kolem poloviny 15. století byla Folimanka majetkem koruny – připadla jí jako od-úmrť. Jiří z Poděbrad ji však brzy prodal Heřmanovi ze Zhořic. V 18. století byl držitelem usedlosti lékař Ludvík Voss a do roku 1918 vystřídala ještě několik majitelů.
Právě v tomto roce ji koupil spolek pro zřízení dětského ortopedického pavilonku, ten byl ovšem za okupace rozpuštěn. Ačkoliv myšlenka založení pavilonku nezapadla ani po roce 1945, k její realizaci nikdy nedošlo. V 60. letech byla původní usedlost zbourána a v roce 1977 byla na Folimance slavnostně otevřena nová sportovní hala, která funguje dodnes.
Dalším zajímavým místem jsou bezesporu hradby. Sráz nad Nuselským údolím na severním předměstí chránily bastiony Karlov a U božích muk – od tohoto bastionu až k Vyšehradu se zachovala středověká novoměstská hradba z doby Karla IV.
U Folimanky se také nachází Ostrčilovo náměstí, které se v době svého vzniku v roce 1900 nazývalo Přemyslovo; v letech 1947 – 1952 neslo název Hašlerovo; dnešní pojmenování náměstí získalo až v roce 1952.   

lin

Zveřejněno: 14.01.2003 – support@publix.cz
Vytisknout