Mezinárodní rok dobrovolníků

Pozvánka na jarmark
V rámci Týdnů pro duševní zdraví organizuje SOS centrum Diakonie ČCE ve čtvrtek 20. září 2001 na náměstí Míru tradiční Jarmark u Ludmily. SOS centrum Diakonie zde chce mj. získávat nové dobrovolníky. Může to být každý, kdo se chce zapojit do činnosti křesťanské pomáhající organizace. Nemusí být křesťan, stačí jeho zájem pomáhat druhým a schopnost týmové spolupráce. Jako dobrovolníci se můžete zapojit už do organizování Jarmarku. Dobrovolníci v centru vykonávají činnosti, jako je péče o děti v azylovém domě nebo při rodičovských skupinách, pomoc při hledání sponzorů, právní poradenství apod. Dobrovolníci slouží v centru a na lince důvěry při poskytování krizové pomoci - pro tuto práci jsou školeni. Dále je obsahem jejich práce dopisování s klienty, též s vězni, návštěvy v rodinách - jako společnost pro seniory, doplňování informační databáze psychosociální sítě, pomoc při úklidu pracoviště, organizace a zajištění propagačních a vzdělávacích akcí. Někteří dobrovolníci pracují v oblasti své profese (psychiatr, právnička). V současné době s SOS centrem Diakonie systematicky spolupracuje 15 dobrovolníků; organizace by svůj tým chtěla rozšířit o dalších 20 dobrovolníků a poskytovat tak další služby. O tomto pracovišti se dozvíte další informace na internetových stránkách: http://sos.diakoniecce.cz, nebo na seminářích - zpravidla poslední úterý v měsíci na Evangelické teologické fakultě, Černá ul. 9, Praha 1. Chcete se stát dobrovolníkem SOS centra Diakonie? Nebo chcete získat další informace? Kontaktujte vedoucí SOS centra PhDr. J. Čiernou. Tel.: 22 52 19 12, e-mail: sos@diakoniecce.cz, adr. Praha 2, Belgická 22. Osobní kontakt možný po předchozí dohodě.

nika@bon.cz

Zveřejněno: 07.08.2001 – support@publix.cz
Vytisknout