Městská část Praha 2 má schválený rozpočet na letošní rok (vloženo video)

Zastupitelé Prahy 2 schválili na svém zasedání v pondělí 26. února 2018 rozpočet a finanční plán zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2018. Jak konstatoval místostarosta Jan Korseska, Praha 2 má vyrovnané hospodaření.

Městská část bude v letošním roce hospodařit s částkou 721,67 milionů korun. Příjmová část (bez položky z úspor minulých let) je schválena ve výši 404 342 tisíc korun. Hlavní příjem tvoří dotace od státu a od hlavního města Prahy ve výši 157 milionů korun.

Výdajovou část tvoří zejména financování školství, kultury, sociální péče, péče o veřejnou zeleň a další důležité provozní oblasti. Běžné výdaje jsou pro rok 2018 nastaveny ve výši 469, 88 milionů korun, kapitálové výdaje ve výši 251,79 milionů korun. Největší část kapitálových výdajů bude investována do bytového hospodářství (80 milionů korun). Do školství investuje MČ Praha 2 celkem 50 milionů korun, do sociální oblasti téměř 45 milionů korun, do péče o vzhled městské části a veřejnou zeleň 50 milionů korun, do oblasti dopravy 20 milionů korun.

Městská část Praha 2 má rozklikávací rozpočet. Jednotlivé kapitoly rozpočtu a podrobný přehled investičních akcí jsou k dispozici pro občany na webových stránkách http://rozpocet.praha2.cz/greportviewer/.

.Zveřejněno: 05.03.2018 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout