Městská část Praha 2 darovala strážníkům figuríny pro nácvik resuscitace

 


TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Městská část Praha 2 darovala strážníkům figuríny pro nácvik resuscitace

 

Praha 2 dnes ráno předala Obvodnímu ředitelství městské policie Praha 2 věcný dar v podobě figurín dospělého člověka a dítěte pro nácvik resuscitace spolu s příslušenstvím v celkové hodnotě 47.843,- Kč. S vyčleněním částky z rozpočtu městské části souhlasila Rada městské části Praha 2 na svém červnovém jednání. 

„Městskou policii podporujeme již dlouhodobě a systematicky ať již ve formě věcných darů a příspěvků z rozpočtu městské části, nebo v rámci bytové politiky. Velice si vážíme úsilí, které strážníci vyvíjí při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti a také v rámci prevence kriminality a šíření osvěty na úseku zdravotnictvím a požární ochrany. Proto také považujeme za důležité je v této činnosti podporovat a dnešní dar je toho důkazem,“ uvedla starostka Prahy 2 Jana Černochová.

Obě figuríny Littel Anne QCPR, které jsou doplněny o projektor s ovladačem, umožňují moderní výuku zásad první pomoci s využitím moderní technologie. Díky aplikaci mohou totiž uživatelé na tabletu nebo chytrém telefonu získat zpětnou vazbu, zda v resuscitaci postupují správně.

„Strážníci městské policie se věnují besední a přednáškové činnosti v rámci prevence kriminality celoročně. Cvičné figuríny s chytrou technologií budou jistě vítaným pomocníkem při názorné ukázce správného postupu poskytování první pomoci. Městská policie je využije nejen při práci s dětmi ale i širokou veřejností např. při dnech IZS, na dětských dnech či táborech, v rámci senior akademie nebo při zdokonalování dovedností svých strážníků,“ dodal radní Michal Zuna, který má ve své gesci bezpečnost.  

 

 

 

Zprávu zpracoval Odbor komunikace ÚMČ Praha 2. Další podrobnosti: Mgr. Andrea Zoulová, vedoucí odboru a tisková mluvčí, Odbor komunikace, tel.: 236 044 231, mobil: 731 553 188, e-mail: andrea.zoulova@praha2.cz.

Zveřejněno: 05.10.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout