Město pro život, město pro lidi


Možná jste v předvánočním shonu ani nepostřehli, že stany ve tvaru tepee na náměstí Míru a Palackého náměstí nejsou přechodným bydlištěm Santa Clause, ani se tu neprodávají vánoční ozdoby či drobné dárky. Ve stanech bylo možné získat základní informace o projektu Zelené město, které v naší městské části rozjíždí občanské sdružení Agora CE. Jeho cílem je najít spolu s obyvateli Prahy 2 místa, která budou podle přání veřejnosti zkrášlena. K předběžnému průzkumu veřejného mínění slouží rozsáhlá dotazníková akce – otázky jsou zaměřeny na využití volného času a s tím související využití a vzhled veřejných prostor, na kvalitu a množství zeleně, čistotu a bezpečnost ve veřejných prostorách apod. Anketa slouží především jako nástroj zapojení obyvatel do projektu a pozvánka ke společné tvorbě plánů ozelenění a regenerace veřejných prostor. Proto se na únor plánuje velké veřejné setkání, kde Agora představí výsledky dotazníkového šetření. Po diskusi bude vybráno několik míst nejvhodnějších k regeneraci. Již dříve bylo vytipováno několik vnitrobloků, vhodných pro celkovou regeneraci. Jako první se začne proměňovat vnitroblok v Ječné 28, a to ještě v letošním roce. Projekt Zelené město probíhá za finanční podpory soukromého investora se souhlasem MČ Praha 2.   

len

Zveřejněno: 14.01.2003 – support@publix.cz
Vytisknout