Měsíc jakosti

Rada ČR pro jakost, která je poradním a iniciačním orgánem Národní politiky podpory jakosti, vyhlásila celonárodní program Listopad - měsíc jakosti v ČR. Byla ustavena při Ministerstvu průmyslu a obchodu.
Svým usnesením číslo 458 ze dne 10. 5. 2000 přijala vláda ČR Národní politiku podpory jakosti, což je vyhlášený souhrn metod a nástrojů ovlivňování jakosti výrobků, služeb, činností v rámci národní ekonomiky a služeb veřejné správy. Stěžejním cílem Národní politiky podpory jakosti je vytvoření prostředí, v němž je jakost přirozenou součástí života společnosti. V rámci ČR představuje např. optimalizaci legislativy, rozvoj národního akreditačního systému v souladu s požadavky EU, zabezpečení růstu jakosti veřejných služeb, rozvoj normalizace, metrologie a zkušebnictví, výchovu, vzdělávání a rekvalifikaci pracovníků, atd. Na nadnárodní úrovni podporuje tato politika mj. vytváření podmínek pro vstup českých subjektů na jednotný trh EU a dosažení konkurenceschopnosti našich výrobců na světových trzích. Při České společnosti pro jakost bylo zřízeno Národní informační středisko pro podporu jakosti, které buduje a rozvíjí informační databáze pro poskytování kvalifikovaných informací laické i odborné veřejnosti.

van

Zveřejněno: 05.11.2001 – support@publix.cz
Vytisknout