Média

media_uvodni.jpg

Městská část Praha 2 poskytuje novinářům tiskový servis v podobě výstupů z jednání rady a zastupitelstva a tiskových zpráv z aktuálního dění na území Prahy 2. Také vydává měsíčník Noviny Prahy 2, který vychází první pondělí v měsíci a je distribuován zdarma do všech schránek obyvatel městské části. K dispozici je také v Informační kanceláři úřadu (nám. Míru 20). 


Kontakt: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů,
tel.: 236 044 282, mobil: 724 727 224, e-mail
: ilona.chalupska@praha2.cz