Informace o Praze 2 na mapových portálech

INTERAKTIVNÍ MAPOVÝ PORTÁL - WEBGIS PRAHA 2

 

MOBILNÍ MAPOVÝ KLIENT - WEBGIS PRAHA 2


Informační mapový portál Prahy 2 spravovaný ODÚR ÚMČ Praha 2 

NOVINKY  |  NÁPOVĚDA  |  LEGENDA

PREZENTACE OBSAHU webGISu 2013

PREZENTACE ROZŠÍŘENÉHO OBSAHU webGISu 2014

PREZENTACE ROZŠÍŘENÉHO OBSAHU webGISu 2015

PREZENTACE MOBILNÍ APLIKACE MAPA OBCHODU A SLUŽEB

PREZENTACE MOBILNÍ APLIKACE PARKOVÁNÍ A BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU

PREZENTACE ŠKOLSTVÍ A INTERAKTIVNÍHO KATALOGU ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL
úvodní mapový snímek

 MAPA OBCHODU A SLUŽEB - MOBILNÍ APLIKACE logo webgis

 

MAPA PARKOVÁNÍ A BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU - MOBILNÍ APLIKACE

 Interaktivní katalog bezbariérového přístupu na území městské části Praha 2

 Publikace Průvodce přístupností objektů na území městské části Praha 2 - 1. část


INFORMAČNÍ PORTÁL (pouze pro PC)ČISTÁ DVOJKA

Interaktivní mapa Prahy 2 k řešení problémů v oblasti životního 

prostředí spravovaná OŽP ÚMČ Praha 2

Čistá Dvojka


GEOPORTÁL PRAHA

Mapový portál hlavního města Prahy spravovaný Útvarem rozvoje hl. m. Prahy

 

GEOPORTÁL ČÚZK

Mapové produkty a služby Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního

Služby nahlížení do katastru nemovitostí Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního