Zpracování Místního akčního plánu MČ Praha 2

Místní akční plán
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001174


MČ Praha 2 realizuje od 1.1.2017 projekt s názvem „Zpracování Místního akčního plánu městské části Praha 2“. Cílem aktivit v rámci projektu je na základě analytický dat a společných jednání dospět k strategické dohodě o prioritách v oblasti školství a umožnit tak čerpání finanční podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) pro mateřské a základní školy na území MČ Praha 2. Projekt bude realizován v průběhu celého roku 2017. Složení realizačního týmu projektu je následující:

  1. Manažerka projektu a odborná garantka pro Dohodu o prioritách: Ing. Daniela Blažková, e-mail: danielablazkova@seznam.cz
  2. Odborná garantka pro partnerství: Petra Hainzová, MA, tel: 236 044 162, e-mail: petra.hainzova@praha2.cz
  3. Administrátorka projektu: Bc. Jana Paulů, Dis., tel: 236 044 189, e-mail: jana.paulu@praha2.cz
  4. Finanční manažerka: Ivana Lišková, tel: 236 044 159, e-mail:   ivana.liskova@praha2.cz

AKTUALITY

Projekt MAPu je ve fázi realizace

10. 1. 2017

Pozvánka na řídicí výbor MAP Praha 2

13. 2. 2017

Proběhlo 1. Jednání Řídícího výboru MAP
10. 3. 2017

Statut Řidícího výboru
10. 3. 2017

Jednací řád
10. 3. 2017

Seznam členů řídicího výboru MAP
22. 3. 2017