Lékařská služba první pomoci

Na území MČ Praha 2 není ustanovena pohotovostní služba pro dospělé, ale 24 hodin denně přijímá na svých pracovištích akutně nemocné Všeobecná fakultní nemocnice (VFN) na Karlově náměstí. Příjem je realizován:
  • akutně interně nemocní: SPIN (Společný příjem interně nemocných), U Nemocnice 1, Praha 2 
  • akutně chirurgicky nemocní: 1. chirurgická klinika VFN a 1. lékařská fakulta UK, U Nemocnice 2, Praha 2 
  • akutně nemocní dětští pacienti: KDDL (Klinika dětského a dorostového lékařství), Ke Karlovu 2, Praha 2 
  • akutně stomatologicky nemocní: Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK, U Nemocnice 2, Praha 2 
  • akutní oční problémy: Oční klinika VFN a 1. LF UK, U Nemocnice 2, Praha 2 
  • akutní gynekologické problémy: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Apolinářská 18, Praha 2 
  • akutní urologické problémy: Urologická klinika VFN a 1. LF UK, Ke Karlovu 6, Praha 2
  • akutní onemocnění v oblasti ORL: Oddělení otorhinolaryngologie VFN v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2


Pohotovostní lékárna: L
ékárna u sv. Ludmily, Belgická 37, Praha 2
 Tel.: 222 513 396;  po–ne: nepřetržitý provoz (v nočních hodinách výběr léků přes okénko)