Legislativa – oblast sociální

 

•Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:  https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=329~2F2011&rpp=15#seznam 

•Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=108~2F2006&rpp=15#seznam

•Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů:
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=111~2F2006&rpp=15#seznam

•Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu:
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=110~2F2006&rpp=15#seznam

•Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře: 
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=117~2F1995&rpp=15#seznam

•Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=89~2F2012&rpp=15#seznam

•Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů: 
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=359~2F1999&rpp=15#seznam

•Zákon č.292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních:
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=292~2F2013&rpp=15#seznam