Legionáři slaví 80 let

Československá obec legionářská byla založena 15. 1. 1921. Jak v době první republiky, tak i po druhé světové válce - až do její protiprávní likvidace po roce 1948 - usilovala o výchovu národa k vlastenectví, k obětavosti pro službu v armádě a připravenosti bránit stát a zásady demokracie bez ohledu na příslušnost k různým politickým stranám a ideologiím.
Její činnost má své opodstatnění i po vstupu České republiky do Severoatlantické aliance. V současné době sdružuje 3808 členů - bývalých vojáků čs. zahraničních armád a spojeneckých armád z 2. světové války, vojenské veterány - účastníky operace spojenecké koalice v Perském zálivu a mírových misí OSN, studenty vojenských škol, pozůstalé po legionářích obou světových válek a novodobých vojenských veteránech a ostatní občany ČR, kteří se chtějí podílet na realizaci programu obce.

red

Zveřejněno: 10.05.2001 – support@publix.cz
Vytisknout