LITERÁRNÍ AKADEMIE

Projekt Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s plným magisterským programem vychází z podnětů českého literárního a kulturního života, z potřeb jeho tvorby a provozu.
Tvůrčí psaní představuje řídící princip celého programu školy ve smyslu tvořivého, dialogického, kritického a činného přístupu. Rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 18. dubna 2000 byl Literární akademii (Soukromé vysoké škole Josefa Škvoreckého) udělen státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola s těmito akreditovanými studijními programy:
Bakalářský studijní program (tříroční): Mediální a komunikační studia v oboru Tvůrčí psaní.
Magisterský studijní program (pětiletý): Mediální a komunikační studia v oborech Tvůrčí psaní, Mediální komunikace, Redakční práce.
Bakalářské studium je jednooborové, magisterské studium je dvouoborové v kombinacích: Tvůrčí psaní – Mediální komunikace, Tvůrčí psaní – Redakční práce.
Přihlášky: do 31. 8. 2000
Přijímací zkoušky: 11.- 15. září 2000
Společné pro všechny uchazeče bakalářského i magisterského studia: - test zaměřený na všeobecný kulturní a politický přehled, znalosti dějin, kultury a na přehled o současných médiích, - test z anglického jazyka, minimálně na úrovni maturitní zkoušky (gramatika, diktát, práce s textem, poslech, sloh), - ústní část, která prověří komunikační schopnosti uchazeče (český a anglický jazyk), zjistí motivaci ke studiu a ke zvolenému oboru.
Speciální pro jednotlivé obory:
- redakční práce - oprava a úprava českého textu, korektura stránkového textu (styl, jazyk...), - mediální komunikace - oprava a úprava českého textu, esej - nástin programového schématu jednoho vysílacího dne v TV, v rozhlase dle typu stanice: komerční, veřejnoprávní, lokální atd., - Tvůrčí psaní - talentová zkouška: v omezeném čase (3 – 4 h) uchazeč napíše práci na jedno z pěti témat (talentová zkouška má prověřit uchazečovu schopnost tvůrčího psaní, schopnost improvizace i jazykový cit); oprava a úprava českého textu.
Zahájení výuky: 2. října 2000.
Základní údaje o LITERÁRNÍ AKADEMII (Soukromé vysoké škole Josefa Škvoreckého):
Typ vysoké školy: soukromá vysoká škola
Školné: 45 000 Kč ročně (možnost získání stipendia)
Předpokládaný počet studentů pro školní rok 2000/2001: 120
Kontaktní adresa: VOŠ a SGJŠ s r.o., Legerova 5, 120 00 Praha 2
Tel.: 2426 1173, 2426 2464, 2426 2286, fax/záznamník: 2426 3138, e-mail: info@sgjsvos.cz, sgjsvos@mbox.vol.cz, internet: http://www.lasvsjs.cz

-red-

Zveřejněno: 23.06.2000 – support@publix.cz
Vytisknout