Kulturní tipy

Novoměstská radnice
- Ministerstvo kultury a Velvyslanectví Státu Izrael pořádají od 25. 4. do 2. 6. výstavu Změny. Otevřeno denně kromě pondělí od 10:00 do 18:00. l Do 13. 4. vystavuje v galerii pod názvem OPARNAZÁDĚŘE své obrazy Petr Faltus. Otevřeno denně kromě pondělí od 10:00 do 17:00.

Vyšehrad
- VÝSTAVY: V Galerii Vyšehrad (nad Libušinou lázní) vystavují ve dnech 26. 3. – 14. 4. objekty, sochy, kresby a malby Jana Křížová, Dalibor Res a Daniele Givry (Francie). l Ve dnech 16. 4. – 12. 5. vystavují pod názvem Nenapadnutelné dětství obrazy a kresby Vlasta Voskovcová a Miloš Síkora. l Stálé expozice: Informační centrum ŠPIČKA (ulice V Pevnosti) v torzu gotické brány Špičky. l Historická expozice Pevnost Vyšehrad v dějinách pražského opevnění, vstup do pozoruhodných kasemat sálu Gorlice, kde je umístěno šest originálních soch z Karlova mostu. Otevřeno denně: 9:30 – 18:00 (duben až říjen). l Vyšehradský hřbitov se „Slavínem“. Otevřeno denně (8:00 – 18:00).

Muzeum hlavního města Prahy
- EXPOZICE: HISTORICKÁ PRAHA (dějiny města a jeho obyvatel od pravěku do r. 1784), Langweilův model Prahy z let 1826 – 1834. l POCTA VINCENCI MORSTADTOVI (do 26. 5.), na dvě stovky kreseb a grafických listů nejproslulejšího malíře české městské veduty 19. století. l JIŘÍ ANDERLE – KNIŽNÍ ILUSTRACE, u příležitosti přehlídky Mezinárodní knižní ilustrace Praha (od 16. 4.).

Představení pro seniory
Stejně jako vloni i letos nabízí prostřednictvím odboru kultury a informací ÚMČ Praha 2 Divadlo U Hasičů volné vstupenky pro seniory na veřejnou generálku, která se koná 30. 4. 2002 od 13:00. Tentokrát se mohou těšit na komedii P. Barilleta a J. P. Grédyho Kaktusový květ, známou i z filmového zpracování. Pod režijním vedením F. Menzela v hlavních rolích vystoupí V. Freimanová, J. Krausová a B. Klepl. Část vstupenek nabídneme opět organizacím, které o seniory pečují, zbytek cca 140 – 150 ks si mohou zájemci vyzvednout osobně 15. 4. 2002 od 9:00 v informační kanceláři ÚMČ Praha 2, Jugoslávská 20.   

Zveřejněno: 03.12.2004 – support@publix.cz
Vytisknout