Krok ke zlepšení péče pro občany

Myslím, že není nutné vysvětlovat, proč bydlení v sice po architektonické stránce krásných, ale po stránce bezbariérovosti naprosto nevhodných vinohradských domech, je pro občany, kteří díky svému zdravotnímu handicapu jsou odkázáni na invalidní vozík, velmi obtížné.
Žijí mezi námi občané, kteří z důvodu nevhodného přístupu do domu a bytu již po několik let nemohli opustit svůj byt, nebo, např. při návštěvě lékaře, potřebují pomoc jiné osoby.
Městská část Praha 2, vědoma si těchto problémů, vybudovala, resp. v současné době dokončuje rekonstrukci objektu č. 38 v ulici Jana Masaryka, kde vznikne sedm nových, bezbariérových bytů. Bezbariérový je zároveň celý dům, tj. vstup, vnitřní komunikace atd. V přízemí jsou prostory, kde by měla být poskytována všem obyvatelům domu rehabilitační péče.
V prosincovém vydání Novin Prahy 2 byli vyzváni obyvatelé Prahy 2, jejichž zdravotní stav indikuje potřebu bezbariérového bytu, k podání žádosti o poskytnutí takového bytu. Na základě této výzvy jsme obdrželi celkem 23 žádostí. Dvě žádosti byly vyřazeny, protože žadatelé neměli současné trvalé bydliště v Praze 2, dalších pět žadatelů vzalo své žádosti zpět. U zbývajících 16 provedlo oddělení sociální péče komplexní sociální šetření a navrhlo 7 žadatelů, jejichž zdravotní a bytová situace je nejožehavější. Jejich návrh byl následně projednán a schválen Sociální komisí a Obvodní radou. Všichni z vybraných žadatelů jsou držiteli průkazu ZTP/P, všichni jsou odkázáni na invalidní vozík. U ostatních žadatelů prokázalo sociální šetření, že jejich bytovou situaci není nutné řešit neodkladně, ale jejich žádosti budou samozřejmě i nadále vedeny v patrnosti a pokud je posoudíme jako opodstatněné, budeme i v těchto případech hledat řešení. V humanitním odboru ObÚ byla vyčleněna jedna sociální pracovnice - sl. Karina Sadílková (tel. 2425 7038-8, l. 259), na kterou se mohou všichni občané Prahy 2, kteří potřebují z důvodu zdravotního postižení řešit jakékoliv problémy, obracet.
Ráda bych těmito řádky poděkovala projekční kanceláři ATREA, která rekonstrukci domu projektovala, stavební firmě TRIGEMA, která rekonstrukci provádí a v neposlední řadě i ing. arch. Daniele Filipiové, která byla konzultantem jak při projektování, tak při provádění rekonstrukce.

Mgr. Jarmila Cechnerová, zástupce starosty (ODS)

Zveřejněno: 23.06.2000 – support@publix.cz
Vytisknout