Kostel na Karlově má tři nové zvony

Na pražském Karlově se v neděli 30. října dopoledne poprvé rozezněly tři nové zvony, které byly odlity pro tamní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého. Krásný obřad žehnání tří nových zvonů zahájil v 9.30 za velkého zájmu Pražanů pražský arcibiskup a primas český kardinál Dominik Duka. Následovala slavnostní mše, které se zúčastnily policejní špičky, významní sponzoři i zástupci pražského magistrátu. Městskou část Praha 2 reprezentovala starostka Jana Černochová, která během mše pronášela přímluvy (modlitby věřících reflektující aktuální události) a místostarostka Alexandra Udženija.

Karlovský kostel zůstával němý od té doby, co mu velké zvony zabavily nacistické úřady. Dominik Duka vyjádřil přesvědčení, že ve svornosti lidé dosáhnou velké věci. Je to vidět i na příkladu karlovských zvonů, na něž se ve veřejné sbírce vybralo přibližně půl milionu korun. Zvony jsou pro kostel důležité, jsou jeho srdcem. „Varují před nebezpečím a zkázou, svolávají živé a oplakávají mrtvé,“ pronesl během mše Dominik Duka, který apeloval na návrat ke kulturním a duchovním tradicím, na nichž je založena evropská civilizace.

Nové zvony kostel získal u příležitosti letošního 700. výročí narození Karla IV. Největší zvon Panna Maria váží 1450 kg, prostřední sv. Karel Veliký 800 kg, nejmenší sv. Albert Veliký pojmenovaný po středověkém učenci 420 kg. První velké slavnostní zvonění se plánuje na 29. listopad, ve výroční den úmrtí Karla IV., zakladatele karlovského kostela. Vyzvánět ale začnou už po 8. listopadu, kdy budou vyzdviženy na zvonici.

Kostel na Karlově byl po staletí mariánským poutním místem. Lidé sem přicházeli za obrazem Panny Marie karlovské, jemuž se připisuje řada zázračných uzdravení, ženy si sem chodily vymodlit vytoužené mateřství.

Text: kla, Foto: kav, kla

Zveřejněno: 31.10.2016 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout