Kontejnery na velkoobjemový odpad

KOMWAG®, podnik čistoty a údržby města, a.s. Varšavská 12, Praha 2.
Tel., fax: 02/22515458,22514755, 22518710, 22518717, mobil: 0603 415983, pro Pražské služby, a.s., Pod Šancemi 1, Praha 8.

Chopinova/Krkonošská    2. 10. – 3. 10.
Londýnská 49   2. 10. – 3. 10.
Mánesova 26   3. 10. – 4. 10.
Na Kozačce 12    4. 10. – 5. 10.
Římská/Italská    4. 10. – 5. 10.
Moravská 12   5. 10. – 6. 10.
Slezská 4    9. 10. – 10. 10.
Lublaňská 31   9. 10. – 10. 10.
Záhřebská 32   10. 10. – 11. 10.
Chodská 25   11. 10. – 12. 10.
Polská 36    11. 10. – 12. 10.
Ostrčilovo nám. 2   12. 10. – 13. 10.
Sarajevská/Rejskova    16. 10. – 17. 10.
Na Hrobci 2   17. 10. – 18. 10.
Štěpánská kostel   18. 10. – 19. 10.
Vocelova 1   19. 10. – 20. 10.
Svatoplukova/Jaromírova    23. 10. – 24. 10.
Na Zderaze 7   23. 10. – 24. 10.
Trojanova 7   24. 10. – 25. 10.
Neklanova 18   25. 10. – 26. 10.
Na Bojišti 2   26. 10. – 27. 10.
Pod Slovany - zeď   30. 10. – 31. 10.


Kontejnery v době MMF
V době zasedání MMF a SB budou z ulic odstraněny nádoby na směsný odpad (popelnice na odpad z domácností) a budou umístěny uvnitř domů. Toto opatření má zabránit užívání popelnic k odkládání odpadu z ulic i k jejich případnému poškození účastníky pouličních demonstrací. Nádoby na tříděný odpad (umístěné ve trojicích), budou vzájemně spojeny, aby se zabránilo jejich případnému přemisťování.
Systém přistavování velkoobjemových kontejnerů zůstává beze změny, lokality pro jejich umisťování jsou mimo oblasti, ve kterých jsou nahlášena shromáždění nebo ve kterých se předpokládá výskyt většího počtu lidí.   
RNDr. L. Pavlíková, vedoucí odboru životního prostředí


Zveřejnění dlužníků

Na úřední desce Obvodního úřadu Městské části Praha 2 byli zveřejněni dlužníci za nájemné a služby ke dni
30. 6. 2000, kteří dluží Městské části Praha 2 více než 10 000 Kč u nájemních smluv na byty a více než 20 000 Kč u nájemních smluv na nebytové prostory.
Na všechny uvedené dlužníky je podána žaloba o uhrazení dlužné částky u Obvodního soudu.
Ing. Ivana Kocotová, ved. odd. správy a ekonomiky majetku

Zveřejněno: 20.09.2000 – support@publix.cz
Vytisknout