Kniha představující Vyšehrad v mnoha podobách

Vyšehrad… místo legend, sídlo českých knížat a králů, město, pevnost, památný hřbitov i rázovitá čtvrť s každodenními starostmi svých obyvatel, dnes součást městské části Praha 2. To všechno jsou tváře Vyšehradu, jak je přinášel čas a jeho bohatá, mnohdy slavná a jindy zase tragická historie. Romantická vyšehradská skála nad Vltavou a na ní se tyčící hradiště, jehož základy tonou v mlze pradávných dob, se stalo symbolem našeho národního obrození a národním klenotem zůstává i pro nás.
O všech těchto podobách Vyšehradu vypráví knížka Pavla Augusty Vyšehrad, která vyšla v nakladatelství MILPO MEDIA. Vedle historických kapitol, zachycujících vzestup a pád tohoto památného místa a jeho četné proměny, tu čtenář najde podrobnou „procházku“ současným Vyšehradem, bohatě ilustrovanou tak, aby si mohl učinit dobrou představu o prakticky všech památkách, které se na Vyšehradě dochovaly dodnes. Autor se však neomezuje jen na Vyšehrad ohraničený mohutnými hradbami pevnosti, ale sestupuje do podhradí, aby připomněl také moderní architektonické skvosty – především kubistické unikáty – vážící se k tomuto místu, a ukázal, jak žil Vyšehrad „všedního dne“. Vyšehrad byl a je totiž i místem práce, technického pokroku, typických hospůdek i sportování.
V knížce se dozvídáme o řadě uměleckých děl inspirovaných starobylým Vyšehradem, k nimž patří například proslulý Vyšehradský kodex či obrazy a sochy Julia Mařáka a Josefa Václava Myslbeka, básně Julia Zeyera a hudba Bedřicha Smetany. S Vyšehradem je spojeno i mnoho významných osobností: vedle českých panovníků a význačných proboštů vyšehradské kapituly, především vlastenců a buditelů 18. a 19. století. Setkáme se tu například s trojicí proboštů v čele s Václavem Svatoplukem Štulcem, kteří se zasloužili o znovuzrození Vyšehradu, významným architektem Josefem Mockerem, budovatelem pražských sadů a parků Františkem Thomayerem, spisovatelkou Popelkou Biliánovou i lékařem - humanistou MUDr. Rudolfem Jedličkou.
O nejaktuálnějším stavu a perspektivách Národní kulturní památky Vyšehrad podává zasvěcené informace Mgr. Miloslava Havelková, ředitelka NKP.   

Text: aug, foto: MBr

Zveřejněno: 16.04.2004 – support@publix.cz
Vytisknout