Klíč od Prahy 2 získala ZŠ Na Smetance

Klíč od Prahy 2 je projekt pro žáky základních škol Prahy 2. V jeho rámci poznávají místa, kde tráví podstatnou část dětství. Letos se poznávání věnovalo Vyšehradu a ten byl také námětem výtvarné soutěže. Výtvory jednotlivých škol pak byly vystaveny na radnici Prahy 2 a návštěvníci výstavy pak hlasovali o vítězi. Stala se jím 4. B ze ZŠ Na Smetance. Starostka Jana Černochová včera klíč od Prahy 2 předala zástupkyni třídy a poděkovala i učitelce výtvarné výchovy, Kláře Hankové. Děti dostaly od městské části samozřejmě i dárky a jako privilegium vítězů budou moci vybrat téma příštího ročníku Klíče.

Text a foto: kav

Zveřejněno: 06.06.2018 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout