Klíč od Prahy 2 - 7. vycházka

Sedmá vycházka z cyklu Klíč od Prahy 2 nás přenesla do doby Karla IV. Cestou k soše tohoto panovníka jsme se nejdřív Klíč od Prahy 2; Foto: L. Staniczkovápodívali do vestibulu metra ve stanici I. P. Pavlova, kde jsme si ukázali, na jakém místě bývala jedna z novoměstských bran. Zastavili jsme se v Sokolské ulici, která se nám sice kvůli silnému provozu a hluku vůbec nelíbila, ale alespoň jsme viděli, kudy dřív probíhaly hradby.

Pokračovali jsme ke kostelu Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově. Tady jsme si u sochy zakladatele Nového Města pražského pověděli, kde a proč toto město vzniklo a jak bylo veliké. Všichni jsme si také zařečnili latinsky, protože jsme si ocitovali slova, jimiž Klíč od Prahy 2; Foto: L. Staniczkovádal Karel IV. novězaloženému městu jméno. Zapamatovali jsme si rok, kdy Karel IV. Nové Město založil (1348) a mimo jiné jsme odvodili, co to byl nespalný materiál. Vyprávěli jsme si o tom, co jsou to ostatky svatých a proč byly v době Karla IV. tak důležité. Do dnešní tajenky jsme si zapsali, jaké ostatky daroval Karel IV. kostelu Na Karlově. Byly to tři zuby sv. Karla Velikého.

Pak jsme seKlíč od Prahy 2; Foto: L. Staniczková přesunuli na hradby, jejichž část se dochovala dodnes. V jarním sluníčku jsme obdivovali pás hradeb táhnoucí se až k Botiči a představovali si, že některé kameny ještě pamatují Karla IV. Dozvěděli jsme se, že hradby Nového Města pražského byly skoro 3,5 km dlouhé a zkoušeli jsme si představit ruch, který tu panoval při jejich stavbě. Podle minimálního odhadu tu tehdy prý denně pracovalo na 200 zedníků a 300 pomocných dělníků. V okolních lomech se činilo na 130 lamačů kamene. Materiál na stavbu hradeb vozilo nejméně 100 povozů. Na stavbě se podílely ještě stovky dalších pracovníků, ať už to byli tesaři, kameníci, pokrývači, kočí, kováři, cestáři nebo strážní. Za dva roky měli hotovo!!!

Součástí hradeb byly i věžeKlíč od Prahy 2; Foto: L. Staniczková a my jsme si jednu věž-nevěž ukázali. Na základě kresby jsme porovnávali současný výhled z hradeb s výhledem v době Karla IV. Tehdy tu bylo pusto a prázdno a stálo tu jen několik kostelů, které Karel IV. založil. Nejlépe z nich byl vidět kostel sv. Apolináře, ale objevili jsme i Emauzy a mezi střechami vykukovala i věžička kostela Zvěstování Panny Marie Na Trávníčku (Na Slupi).  

Vycházku jsme zakončili u moderně pojaté výklenkové kapličky, božích muk, podle kterých se také dnes tomuto místu s úžasnou atmosférou říká.  Bastion XXXI – U Božích muk. 

Text: PhDr. Petra Martínková
Foto: Bc. Lucie Staniczková

Zveřejněno: 10.04.2014 – webadmin@praha2.cz   |   Aktualizováno: 10.04.2014 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout