Klíč od Prahy 2 - 3. vycházka

Vinohradskými alejemi za skrytou krásou detailů vinohradských domů a chodníků

Třetí vycházku z cyklu 3.vycházka1.jpgKlíč od Prahy 2 jsme věnovali tomu, čemu jsme si v současné době zvykli říkat veřejný prostor, resp. veřejný interiér. Minule jsme si ukázali, co všechno potřebovalo nově vznikající město Královské Vinohrady, aby mohlo dobře fungovat. Viděli jsme velké a reprezentativní budovy. Na dnešní vycházce jsme si ukázali především detaily, které si neuvědomujeme, které většinou ani příliš nevnímáme, ale když tyto detaily zmizí, chybí nám. V první řadě to dnes byla dlažba, kterou se Královské Vinohrady dříve mohly směle chlubit. Chodníky zde byly dovedeny do naprosté dokonalosti. Střídaly se na nich různé vzory výdlažby. Tyto vzory jsme se na dnešní vycházce naučili rozpoznávat. Zároveň jsme si zopakovali několik architektonických prvků, které jsme se naučili na předchozích vycházkách a přidali si k nim ještě zubořez, 3.vycházka2.jpgperlovec a rozetu - jednoduché prvky, které zdobí mnoho domů, kolem kterých jsme procházeli.

Dneska je většina chodníků zalita asfaltem. Sice se po něm dobře jezdí na koloběžce, ale porovnáme-li asfaltový chodník a chodník vydlážděný tzv. pražskou mozaikou, z estetického hlediska vede jednoznačně pražská mozaika. Na vycházce jsme objevili následující vzory: hvězdy a kříže, sedmdesátka bez dámy, sedmdesátka s dámou, šachovnice, rámy s draky (opravdu připomíná draka zavřeného do rámu, na kterého se díváme ze shora). Některé vzory byly použity i nakoso. 3.vycházka3.jpgVětšina chodníků, po kterých jsme šli, byla vydlážděna v poslední době. Z doby Královských Vinohrad se nám dochovalo jen několik málo ukázek, například v ulici Kladská.

Posledním bodem, na který jsme se dnes soustředili, byly stromy. Některá stromořadí byla vysazena ještě v době Královských Vinohrad. Zkoumali jsme, které stromy je vidět nejčastěji. Našli jsme lípy, akáty, javory. Název stromu, který tvoří majestátní stromořadí v Lužické ulici, jsme si vyluštili v dnešní křížovce.

Text : PhDr. Petra Martínková
Foto: Lucie Staniczková, Jana Čiháková

Zveřejněno: 01.11.2013 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout