Klíč od Prahy 2 - 2. vycházka

JAK VZNIKLO MĚSTO KRÁLOVSKÉ VINOHRADY, JAKÝ MÁ ZNAK A KTERÉ BUDOVY SE TÍMTO ZNAKEM PYŠNÍ?

 

Na druhé vycházce jsme si povídali o tom, jak vznikala samostatná obec Vinohrady a později i samostatné město Královské Vinohrady. Klíč od Prahy 2Z první vycházky už jsme věděli, že zhruba před 160 lety se v místech dnešních Vinohrad nacházelo se jen 69 stavení se 169 obyvateli.

Dnes jsme si nejdřív zahráli na architekty. Přemýšleli jsme, co všechno muselo nově vznikající město mít, aby se v něm jeho obyvatelům dobře žilo. Vždyť krátce po povýšení obce Vinohrady na město, v roce 1880, tu stálo už 343 domů a bydlelo tu přes 14 tisíc obyvatel.

 Klíč od Prahy 2

  V roce 1890 byl Královským Vinohradům udělen městský znak. Ten jsme si společnými silami popsali a hledali jsme ho na význačných budovách, které stojí v okolí náměstí Míru. Objevili jsme ho v kostele sv. Ludmily, na Vinohradském divadle, na Národním domě, na mnoha předmětech v interiérech Národního domu, na Tržnici a na škole ve Slezské ulici. TakéKlíč od Prahy 2 jsme zjistili, který panovník městský znak Královským Vinohradům udělil.

Popis znaku z knihy Městské znaky v českých zemích (J. Čarek) - kráceno

  „Na zeleném trávníku stojí stříbrná kvádrová zeď se zlatým cimbuřím s otevřenou branou se zlatými vraty a vytaženou zlatou mříží. Nad hradbou se tyčí dvě stříbrné věže se špičatou střechou s makovicí. Mezi věžemi vyrůstá postava sv. Václava s hnědým vousem, oblečená ve stříbrném šupinovém pancíři. V pravici pozvedá vinnou ratolest se dvěma listy a jedním modrým hroznem v přirozených barvách, levicí drží červený jílec meče a na levém rameni má trojhranný červený a stříbrně lemovaný štít se stříbrným dvouocasým lvem. Celý štít je obklopen zlatou arabeskovou obrubou, na jejímž horním okraji spočívá stříbrná zděná koruna s pěti viditelnými stínkami.“

Text: PhDr. Petra Martínková
Foto: L. Staniczková, J. Čiháková

Zveřejněno: 01.11.2013 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout