Klíč od Prahy 2 - 10. vycházka

Pro poslední vycházku z cyklu Klíč od Prahy 2 v tomto školním roce jsem vymyslela poněkud záhadný název: Výpravě od Kravína k Mlíkárně zdar! Klíč od Prahy 2 - 10. vycházka; foto: staNazdar!, protože jsem chtěla, aby shrnoval to nejdůležitější, co si dnes prohlédneme. Některé děti se těšily, že se opravdu vydáme za živými sudokopytníky, ale většina dětí správně odhadla, že kravín na Vinohradech už patří do minulosti. Museli jsme proto opět zapojit fantasii. Usedlost s názvem Kravín jsme si jen představili a jediné, co jsme našli v místě, které tuto usedlost připomíná, byla hlava kravičky a nápis „KRAVÍN“.  Ještě že nám cesta ke Kravínu rychle utekla! Pátrali jsme totiž po festonech a těch je na vinohradských domech požehnaně.

Po nalezení Kravína zbývalo najít ještě Mlíkárnu.Klíč od Prahy 2 - 10. vycházka; foto: sta Než jsme k ní došli, hledali jsme pro změnu různé stromy. Na podzimních vycházkách jsme se naučili rozeznávat stromy ve vinohradských stromořadích – akát, javor, lípu, břestovec. Dnes jsme si je zopakovali a přidali k nim ještě platan, dub a tis. Všechny tyto stromy jsme našli hojně zastoupené buď v sadech Svatopluka Čecha, nebo v Riegrových sadech. Protože v dnešní tajence muselo být také písmeno G, rozšířili jsme náš stromový repertoár ještě o gingo bilobu.

I dnes jsme míjeli zajímavé sochy a pomníky. Nejvíce děti zaujala socha před budovou Sokola, která připomíná 150. výročí založeníKlíč od Prahy 2 - 10. vycházka; foto: sta této sportovní organizace.  Vysvětlili jsme si, co symbolizují tři betonové stupně, na kterých je umístěna kovová deska s postavou. Pětkrát jsme křikli sokolské heslo, abychom si ho pořádně zapamatovali. Ukázali jsme si historickou fotografii cvičitelského sboru – samé chlapíky s vypracovanými postavami. Aby měli dostatek bílkovin na stavbu svých svalů, určitě chodili pravidelně do mlékárny nebo možná i do Mlíkárny.  Kdoví? Na Mlíkárnu jsme nakonec narazili v Riegrových sadech a pořádně jsme se rozhlédli, co tu hosté pijí. Ani jedno mléko! Samé pivo!! Kdysi to bývalo právě naopak. V domečku skrytém dnes meziKlíč od Prahy 2 - 10. vycházka; foto: sta vzrostlými stromy sídlila opravdová mlékárna, která nabízela návštěvníkům parku zdravé občerstvení. Nejen mléko, ale i mléčné nebo jogurtové nápoje.

Od Mlíkárny jsme v téměř letním vedru sešli přes louku s krásným výhledem, kolem jinanu dvojlaločného čili ginga, k našemu letošnímu poslednímu zastavení, k soše dr. Františka Ladislava Riegra. Pověděli jsme si, kdo to byl a jak se zasloužil o české zájmy, například o Národní divadlo. Z jeho energického postoje a sebevědomého pohledu jsme odvodili, že se určitě jen tak nedal.  Potvrdilo nám to jeho národní heslo, které nám vyšlo v tajence a záhy jsme toto heslo objevili i na jeho pomníku. Víte i Vy, kde se tam skrývá? 

Text: PhDr. Petra Martínková
Foto: Bc. Lucie Staniczková

Zveřejněno: 12.05.2014   |   Aktualizováno: 12.05.2014 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout