Klíč od Prahy 2 - 1. vycházka

CO MAJÍ SPOLEČNÉHO VONDRAČKA, KLEOVKA, PERUCKA, ZVONAŘKA,VORLOVÁ A KDO ŘEKL, ŽE PRAVDA VÍTĚZÍ, A KDO DODAL: "ALE DÁ TO FUŠKU!"

Na naší první vycházce jsme se věnovali Vinohradům. Kdybychom se stejnou cestou, kterou jsme šli, vydali před zhruba 150 lety (někdy kolem roku 1860), šli bychom Růžovým Klíč od Prahy 2stromořadím. V Londýnské ulici by rostly jabloně. V ulici Jana Masaryka také. Nikde by se netyčily žádné domy, nebyly by tu ulice, auta, stála by tu pouze tu a tam nějaká usedlost. Všechno kolem by se zelenalo 

S dětmi jsme přemýšleli, proč se vlastně část území Prahy 2 jmenuje Vinohrady. Mnohé z dětí napadlo, že podle vinic, na kterých se tu kdysi všude kolem pěstovala vinná réva. A protože zdejší vinice nebyly zasázeny na rovině, ale většinou na kamenitých svazích, museli lidé, kteří vinice obdělávali, vynášet tyto kameny z vinice pryč. Tím kolem vinic vznikaly zídky, které je oKlíč od Prahy 2hrazovaly – a tak se ze slov „vinice“ a „ohrady“ utvořil název „vinohrady“.  Žádné hrady, jak by se někomu mohlo zdát, tady nikdy nestály.

Krátce jsme si shrnuli, jak to vypadalo s pěstováním vinné révy na území Prahy. Vinnou révu tu pěstoval už svatý Václav. Největší zásluhu na tom, že byla Praha kdysi obkroužena pásem vinic, má ale Karel IV. Ten přikázal vysázet vinice kolem dokola tehdejší Prahy, tzn. i na místech dnešních Vinohrad, nazývaných tehdy Hory Viničné.

V dalších stoletích – hlavně kvůli různým válkám – se o vinice nikdo nestaral, a tak chátraly. Proto je majitelé začali využívat jako zahrady, sady nebo pole. Skoro všechny vinice zanikly. Klíč od Prahy 2

Místo viničních domů začaly vznikat usedlosti. Tyto usedlosti dostaly později, po vzniku obce Vinohrady, tzv. číslo popisné. Domy, které stojí na místě bývalých usedlostí, mají velmi nízká čísla popisná. Vysvětlili jsme si, že to jsou „ta červená“.

V blízkosti usedlosti Orlovka jsme objevili vilu Osvěta a u jejího vstupu pamětní desku. Zjistili jsme, že v této vile bydlela v letech 1886 – 1889 rodina T.G. Masaryka. Bylo to dlouho před tím,  než se T.G. Masaryk stal československým prezidentem.  Jeho heslem bylo: „Pravda vítězí“! V roce 1886 se zde do Masarykovy rodiny narodil syn Jan, pozdější ministr zahraničních věcí. Prohlédli jsmeKlíč od Prahy 2 si jeho bustu a zjistili, že to byl on, kdo řekl:“ Pravda vítězí, ale dá to fušku!“ 

Postupně jsme se podívali do míst, kde kdysi stávaly tyto usedlosti: Vondračka, Perucka, Kleovka, Orlovka a Zvonařka. Řekli jsme si, podle koho se jednotlivé usedlosti jmenovaly a proč nám je dnes připomínají už jen názvy ulic. Vycházku jsme zakončili u jediné usedlosti, která se dochovala v původní podobě do dnešních dnů, u  Vondračky.

 

Text: PhDr. Petra Martínková
Foto: L. Staniczková, J. Čiháková

 

 

Zveřejněno: 01.11.2013 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout