Ke zlepšení životních osudu dětí

Azylový dům pro děti zahájí svou nepřetržitou činnost 1. 1. 2000 díky Obvodnímu úřadu Praha 2 v zrekonstruovaném objektu Na Slupi 19.
Ohroženým, týraným, zneužívaným či opuštěným dětem bude Azylový dům ve spolupráci s ObÚ M. č. Praha 2, Střediskem náhradní rodinné péče a s dalšími subjekty poskytovat komplexní první pomoc a intervenci v návaznosti na všechny zúčastněné orgány. Bude pracovat i v oblasti prevence všech nepříznivých jevů v životě dětí a přispívat k řešení v jejich akutní nouzi. Zabývat se bude zabezpečením práv dítěte i rodiny v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv a Úmluvou o právech dítěte. Poskytne potřebnému dítěti ve věku od 3 do 18 let cílený preventivní, diagnostický i terapeutický pobyt při těžkém ohrožení, a to po dobu nezbytně nutnou (1 den až 3 měsíce, ve výjimečných případech i déle).
Dítě bude možné přijmout na doporučení odboru péče o dítě, školy, policie, pediatra, linek bezpečí, krizových center, ale i na žádost samotného dítěte, ale vždy jen se souhlasem zákonného zástupce či rodičů. Azylový dům zajistí dětem docházku do školy, poskytne stravu a všestrannou péči i pomoc.
Věřím, že Azylový dům přispěje k řešení problémů ohrožených dětí v naší společnosti.
PhDr. Daniela Simandlová, předsedkyně občanského sdružení
Ke zlepšení životních osudů
Azylový dům pro děti zahájí svou nepřetržitou činnost 1. 1. 2000 díky Obvodnímu úřadu Praha 2 v zrekonstruovaném objektu Na Slupi 19.
Ohroženým, týraným, zneužívaným či opuštěným dětem bude Azylový dům ve spolupráci s ObÚ M. č. Praha 2, Střediskem náhradní rodinné péče a s dalšími subjekty poskytovat komplexní první pomoc a intervenci v návaznosti na všechny zúčastněné orgány. Bude pracovat i v oblasti prevence všech nepříznivých jevů v životě dětí a přispívat k řešení v jejich akutní nouzi. Zabývat se bude zabezpečením práv dítěte i rodiny v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv a Úmluvou o právech dítěte. Poskytne potřebnému dítěti ve věku od 3 do 18 let cílený preventivní, diagnostický i terapeutický pobyt při těžkém ohrožení, a to po dobu nezbytně nutnou (1 den až 3 měsíce, ve výjimečných případech i déle).
Dítě bude možné přijmout na doporučení odboru péče o dítě, školy, policie, pediatra, linek bezpečí, krizových center, ale i na žádost samotného dítěte, ale vždy jen se souhlasem zákonného zástupce či rodičů. Azylový dům zajistí dětem docházku do školy, poskytne stravu a všestrannou péči i pomoc.
Věřím, že Azylový dům přispěje k řešení problémů ohrožených dětí v naší společnosti.

PhDr. Daniela Simandlová, předsedkyně občanského s

Zveřejněno: 14.01.2000 – support@publix.cz
Vytisknout