Kam pro územní rozhodnutí

Dnem 1. září 2003 vstoupila v účinnost vyhláška, přesunující působnost v oblasti územního rozhodování z hlavního města na jednotlivé městské části. V praxi to bude znamenat, že od tohoto data dojde k výrazné změně ve výkonu státní správy obecními stavebními úřady. Veškeré prvoinstanční rozhodování a další činnosti obecních stavebních úřadů v Praze budou vykonávat odbory výstavby Úřadů městských částí Praha 1 až 22. Magistrátu hl. m. Prahy zůstane pouze možnost vyhradit si působnost ke konkrétním stavbám, které splňují podmínky dané stavebním zákonem, případně ke stavbám, které přesahují hranice městských částí a k jejichž projednání nebude určena některá z městských částí. Magistrát tedy bude až na výjimky pouze odvolacím orgánem metodicky řídícím stavební úřady městských částí.
Zástupce ředitele MHMP Ing. Martin Trnka ke změně v územním rozhodování uvedl:
„Tímto opatřením bude zajištěno jednotné metodické řízení obecních stavebních úřadů z jednoho místa. Výkon státní správy na úseku stavebního zákona na úrovni hl. m. Prahy bude jednodušší a přehlednější, častější a důkladnější budou kontroly činnosti jednotlivých stavebních úřadů. Novelizovaný Statut hl. m. Prahy také umožní mnohem výrazněji než dosud pomáhat městským částem k co nejkvalitnějšímu výkonu této agendy“.
Zjednodušeně řečeno, územní rozhodnutí se týká nových staveb, nástaveb a přístaveb současných objektů. Příslušnou novelu Statutu hl. m. Prahy schválili letos v květnu městští zastupitelé.    

red

Zveřejněno: 08.09.2003 – support@publix.cz
Vytisknout