Kam pro cestovní pas nebo občanský průkaz?

Od 1. července dochází k významné změně na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel. Doklady budou namísto Policie ČR vydávat Okresní úřady a v Praze Obvodní a Místní úřady 15 velkých městský částí.
Na rozdíl od mnoha jiných městských částí se občana Prahy 2 zatím změna až tak významně nedotkne, protože si i nadále bude vyřizovat své záležitosti ohledně občanských průkazů a cestovních dokladů u ohlašovny v Trojické 2.
Naše městská část však plánuje zásadní změnu - od příštího roku nabídneme občanovi komplexní servis kvalitních služeb z jednoho místa, vč. nových osobních dokladů.
Chceme dosáhnout toho, aby „když už se holt musí jít na úřad“, tak aby si občan mohl vyřídit své záležitosti při jedné návštěvě a pod jednou střechou. Od vystavení rodného listu, přes první občanské průkazy a cestovní pas, sňatek, státní občanství, volby, změny trvalého pobytu, event. i drobné střety se zákonem (přestupky) až k vystavení úmrtního listu chceme soustředit do jediného místa a tímto objektem by měl být dům v Jugoslávské 22.
Zatím kontaktním místem zůstává Trojická 2, pro písemný styk se však adresa mění: ObÚ M. č. Praha 2, odbor správních agend (odd. osobních dokladů a evidence obyvatel), nám. Míru 20, 120 39, Praha 2. Úřední hodiny: pondělí a středa – 8 až 17 h, úterý a čtvrtek – 8 až 12 h, pátek - zavřeno, tel.: 6145 2205, 2492 0999.
Nové zákony přinášejí i změny, z nichž některé občané ani nezaznamenají, některých si všimnou hned. Tou nejvýraznější z nich je tvář nových dokladů. Občanské průkazy i cestovní doklady budou vybaveny strojově čitelnou zónou (SČZ), která zrychlí např. odbavení na hranicích. Svou barvou se zejména cestovní pas přiblíží dokladům, používaným v zemích EU – má vínovou barvu. Doklady jsou vybaveny řadou kvalitních ochranných prvků. Nové je i to, že občan bude dávat pouze 1 fotografii, ta se zdigitalizuje a společně s podpisem bude přenesena přímo do tiskopisu občanského průkazu a cestovního pasu. Chtěla bych však poprosit čtenáře, aby se úderem 3. 7. 2000 nedomáhali u našich pracovnic těchto nových dokladů, neboť jejich náběh do života bude postupný.
Nové je i vybírání správních poplatků – úřady nemohou poplatek přijímat v kolkových známkách, a bude proto možné platit v hotovosti proti stvrzence, nebo složenkou. Nemilé překvapení číhá na občana při hlášení změny trvalého pobytu, kde zákon nově stanoví poplatek 50 Kč. Za vystavení občanských průkazů se nepočítá s vybíráním správních poplatků. Zpoplatněno bude pouze to, bude-li občan trvat ve svém vlastním zájmu na výměně platného OP za nový (např. bude-li chtít starší OP (tzv. „knížka“) vyměnit za ID kartu – poplatek 100 Kč).
Do nových občanských průkazů bude možno na žádost občana doplnit i tzv. nepovinné údaje, např. akademický titul (pouze jeden!), rodiče si mohou nechat dopsat své děti do 15 let anebo manžela, což bude praktické např. pro použití na poště k převzetí zásilky pro manžela (poplatek 25 Kč). Naopak se už do nových OP nebudou zapisovat údaje o očkování proti tetanu, krevní skupina či závažné onemocnění. Důležité je i to, že platnost všech stávajících občanských průkazů (nyní platí 8 (!) druhů OP) bude v celém státě ukončena k 31. 12. 2005 a od 1. 1. 2006 budeme mít všichni pouze jediný a jednotný doklad totožnosti. Ráda bych upozornila i na to, že zákon hovoří mj. o tom, že pracovníci ohlašovny a na matrice budou „stříhat rohy občanek“. Takto se budou po přechodnou dobu (do vydání no-vého OP) označovat změny stavu sňatkem a změna trvalého pobytu. Možnost platnosti OP „bez omezení“ je vyloučena.
Pro občana bude jistě zajímavá informace, že žádost o vydání občanského průkazu či cestovního dokladu může podat u kteréhokoliv okresního úřadu či úřadu pověřeného vedením matrik - bez ohledu na trvalé bydliště. Nové doklady se však budou vyrábět centrálně na jednom místě a lhůta pro jejich vydání bude 30 dnů. Odpadne možnost (zejména u OP), vydat v odůvodněných případech občanku na počkání nebo do dalšího dne. U cestovních dokladů možnost tzv. „blesků“ (do 24 h a do 3 dnů) zůstane zachována, ale doba platnosti pasu bude pouze na 1 rok a bude se jednat o starý zelený pas. Žádost s nutnými doklady může za žadatele předložit i jeho zástupce či zmocněná osoba, avšak k převzetí dokladů se absolutně a bez výjimky musí žadatel dostavit osobně, aby mohlo dojít ke ztotožnění podle fotografie a podpisu.

Mgr. Ivana Vosecká, ved. odboru vnitřní správy

Zveřejněno: 23.06.2000 – support@publix.cz
Vytisknout