K úpravám parku Folimanka

Vzhledem k obavám některých občanů, kteří upozorňují na možnost zvýšené úrovně hluku při provozu chystaného skate - parku na Folimance, byl zadán architektovi požadavek na zajištění hlukové studie: ta by měla tyto pochybnosti uvést na pravou víru. V každém případě byl zvolen na stavbu jednotlivých překážek a atrakcí ve skate - parku beton, což je sice podstatně dražší, nicméně nejméně hlučný materiál. Podle výsledků studie uvidíme, zda toto opatření postačí nebo bude muset být realizováno další tak, aby hluk nejen splňoval závazné normy, ale aby celý projekt skate - parku a potažmo celého areálu sloužil rekreačnímu a sportovnímu vyžití občanů a přitom nezatěžoval okolí hlukem.
Další atraktivní využití volného času slibuje chystaná výstavba mobilní ledové plochy, která bude v průběhu zimní sezóny umístěna na multifunkční hřiště. Za pomoci moderní technologie zřídí městská část ledovou plochu o rozměrech 20 x 40 m, která bude sloužit k bruslení veřejnosti, k hraní hokeje, atd... Po skončení sezóny bude kluziště rozebráno a umístěno do skladu; hřiště budou dále využívána k původnímu účelu. Možnost bruslit je v současné době v Praze minimální a proto se tato možnost jeví jako ideální, bruslit bude možné do teploty okolního vzduchu cca 150C, reálná doba k bruslení je proto v období listopad – březen.

Tomáš Hornof

Zveřejněno: 07.08.2001 – support@publix.cz
Vytisknout