K prevenci drogových závislostí

Městská část Praha 2 vyhlašuje výběrové řízení na realizátory Programu prevence drogových závislostí a související kriminality na místní úrovni pro období roku 2002 až I. čtvrtletí 2003. Jsou vyhlášena následující témata:
l Specifická primární prevence l Sekundární prevence l Terciální prevence l Další projekty, které vhodně doplňují systém péče o osoby ohrožené drogovou závislostí (podrobnosti a formulář pro účastníky výběrového řízení zájemci najdou na internetových stránkách: www.praha2.cz.). Vyhlášená témata jsou v souladu s prioritami městské části v této oblasti a projekty se musí týkat obyvatel Prahy 2.
Generace dnešních dětí je silně ohroženou skupinou. Nabídka drog je velmi široká, přístup k nim snadný a mechanizmy omezující šíření drog teprve postupně vznikají. Proto byla na internetové stránky městské části Praha 2 zařazena nová rubrika Problematika drog.

van

Zveřejněno: 07.08.2001 – support@publix.cz
Vytisknout