K poplatku za sběr komunálního odpadu

Pár slov k diskusi o poplatcích za sběr a likvidaci komunálního odpadu: sběr komunálního odpadu by podle nového zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.) měl být prováděn ve vztahu k jednotlivým občanům s trvalým bydlištěm na území hlavního města.
Poplatek za sběr a likvidaci odpadu by měl být vybírán ve výši 400 – 500 Kč/osobu/rok, tj. v rozmezí od 33 do 41 Kč/osobu/měsíc. V současné době se jedná o takové novele tohoto zákona, podle které by byl zachován současný stav plateb.
Systém nakládání s komunálním odpadem zůstává i pro další léta bez velkých změn – kromě sběru směsného komunálního odpadu v jednotlivých domech bude ve stejném rozsahu jako dosud prováděn sběr velkoobjemového odpadu, všech tří složek tříděného – využitelného odpadu (papír, sklo, plasty), mobilní sběr nebezpečného odpadu, v provozu budou i nadále sběrné dvory.
Novinkou tohoto systému je umístění menších červených kontejnerů na sběr použitých baterií – monočlánků ve většině základních a středních škol a v budovách městských úřadů.
Občané Prahy 2 mohou monočlánky odevzdávat v budově Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20 a jejich děti pak v základních a středních školách.

RNDr. Ludmila Pavlíková, vedoucí odboru život. pro

Zveřejněno: 05.11.2001 – support@publix.cz
Vytisknout