K Memorandu o spolupráci v dopravě se připojuje Praha 10

Ve čtvrtek 1. června se „čtyřka“ městských částí, jejichž zástupci v květnu loňského roku podepsali na Novoměstské radnici Memorandum o spolupráci v oblasti dopravy, rozrostla o dalšího člena. K městským částem Praha 1, 2, 3 a 9 se připojila podpisem dokumentu o vzájemné spolupráci a koordinaci kroků v této sféře také městská část Praha 10.

V rámci své činnosti se radnice těchto částí hlavního města potýkají s obdobnými problémy, ať již jde o otázky týkající se MHD, stavební činnosti či dopravy. Většinou jsou to témata vyžadující spolupráci a jednání s Magistrátem hlavního města Prahy. Koordinace a výměna informací a zkušeností je tak velice důležitá. Z tohoto důvodu se městské části rozhodly vytvořit společné memorandum o spolupráci, díky němuž mohou snáze prosazovat své střednědobé a dlouhodobé plány.

Základními body spolupráce je například obnova tzv. desetiletého plánu, tedy koordinace jednotlivých prací, jako jsou výkopové práce, úpravy chodníků a povrchů komunikace; otázky regulace dopravy; řešení dopravy v klidu; prosazování urychleného dokončení obou okruhů a spolupráce při zavádění chytrých technologií (tzv. Smart City) v oblastech jako např. odpadové hospodářství, parkování, elektromobilita atd.

 len

Dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci

Vytisknout