Jsou to přece naše děti

Občanské sdružení Cesta začalo v srpnu 1998 v regionu Prahy 2 realizovat svůj projekt „Terénní práce a nízkoprahový Street klub“, iniciovaný městskou částí Praha 2: ta poskytla prostory a již třetím rokem se spolu s dalšími subjekty (MPSV, MHMP) podílí na financování projektu, tak důležitého pro prevenci a práci se skupinami dětí a mládeže, jež často hledají svoje uplatnění, začlenění, možnost seberealizace, vztah a naplnění volného času.
Hlavním cílem Občanského sdružení Cesta je tedy působit v oblasti sociální prevence a podílet se na socializačním procesu populace dětí a mladých lidí. Proto se zabývá terénními pracemi v MČ Praha 2, organizuje zde výměnu injekčních stříkaček, provozuje nízkoprahový Street klub, připravuje kurzy a vzdělávací programy pro studenty, kurátory, pedagogy i rodiče.
V současné době je hlavním a nejdůležitějším prvkem celého projektu Street klub Na rybníčku 14, kde se scházejí mladí lidé ve věku 14 - 22 let, kteří z různých důvodů nechtějí využívat nabídky volnočasových aktivit svých škol, nebo jiných zájmových organizací, kteří si potřebují popovídat, někam patřit nebo jen tak vyplnit svůj odpolední čas. Tento typ programu - klubu, je jediným svého druhu v centru Prahy.

Zuzana Stancová, stat. zástupce sdružení a vedoucí

Zveřejněno: 03.04.2001 – support@publix.cz
Vytisknout