Jom ha-šoa - na náměstí Míru se opět vzpomínalo na oběti holocaustu

V pondělí 28. dubna se na náměstí Míru konal již devátý pietní akt - veřejné čtení jmen obětí holocaustu. Jom ha-šoa znamená Den vzpomínání na oběti holocaustu. Připomíná aktivní odpor a hrdinství vězňů varšavského ghetta, kteří se proti nacistickým  věznitelům vzbouřili 19. dubna 1943. Každoročně se koná 27. nisanu podle židovského kalendáře.

Záštitu nad akcí letos převzal ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, který také veřejné čtení jmen obětí zahájil. Následovala jej starostka městské části Praha 2 Jana Černochová a velvyslanec Státu Izrael Gary Koren. V dlouhé řadě lidí, kteří se následně během odpoledne za mikrofonem vystřídali, byla i místostarostka Prahy 2 Kateřina Jechová.

Letos byla poprvé akce rozšířena i do dalších měst - Brna, Kutné Hory, Liberce, Olomouce a Sušice - a tematicky se zaměřila na oběti holocaustu Židů a Romů ze školních lavic. K tomu byla také vyhlášena soutěž pro školy, jejíž vítězné projekty byly k vidění i na náměstí Míru během veřejného čtení. 
  

Text a foto: sun

1 2 
12Zveřejněno: 29.04.2014 – webadmin@praha2.cz   |   Aktualizováno: 29.04.2014 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout