Ještě jednou k parkovišti pod Nuselskými schody

V červnovém čísle jsme se ptali čtenářů na názor, zda má být toto parkoviště nepřetržitě hlídané. Tentokrát, na rozdíl od minulosti, byly reakce jednoznačné.
Pro nehlídané parkoviště se nevyslovil nikdo, ve prospěch hlídaného parkoviště se písemně a telefonicky vyjádřilo asi deset lidí z okolí.
Naše dopravní komise v této situaci doporučuje požádat Technickou správu komunikací o vypsání výběrového řízení na provozovatele pokud možno s podmínkou, aby měsíční poplatek za osobní auto nepřevýšil 1000 Kč. „Pokud možno“ je v předchozí větě proto, že pozemek nepatří naší městské části, pro město Prahu jej spravuje TSK, a proto nemůžeme rozhodnout sami. S Technickou správou komunikací však budeme jednat o tom, aby se spokojila se symbolickým nájemným, a tak nezvyšovala náklady provozovatele, které budou při velmi malých rozměrech parkoviště i tak vysoké. Přibližně do konce října budou plochu parkoviště využívat České dráhy jako zařízení staveniště pro rekonstrukci viaduktu. Hlídaným parkovištěm by se mohla stát po skončení těchto prací.

K. Winkelbauer

Zveřejněno: 07.08.2001 – support@publix.cz
Vytisknout