Jenom síla nestačí

Box je sportem pro celé muže. I když se to na první pohled nezdá, nejde při něm jen o sílu, důvtip, rychlost paží a nohou, ale i o rychlost rozhodování. A také nejde o demonstraci agresivity, ale především o disciplínu a sebekázeň. Tělocvična občanského sdružení Palaestra v Americké 6 je po rekonstrukci připravena přivítat boxery všech kategorií – od přípravky až po muže. Bílé stěny, velká zrcadla, boxovací pytle, rukavice a hlavně opravdový ring. Od Jana Baloga, trenéra III. třídy, mistra republiky z roku 1986, pracovníka Nadace Člověk v tísni a hlavně jednoho ze zakladatelů Palaestry, jsme se dozvěděli, že trénink mají chlapci zdarma. Poté, co si začnou vydělávat, mohou přispívat jakoukoliv částkou. „Většina cítí, že je potřeba dodržovat nepsaný princip solidarity. Stává se, že se v tělocvičně setkávají bratři – jeden už boxuje za muže a ten mladší je třeba v kategorii kadetů. Rodinnou soudržnost podporuje také pomoc některých otců při tréninku jako dobrovolných asistentů.“ Na začátku snažení Palaestry byl nápad poskytnout klukům, potulujícím se jen tak bezcílně po parcích a ulicích, jistý druh alternativy. Nepřicházejí sem jen chlapci, kteří se pohybují takříkajíc „na hraně“. Přihlásit se může každý, koho box zajímá. V ringu neplatí, z jakého prostředí kdo vyšel – tam je každý sám za sebe. A pokud kluci chtějí zkusit něco jiného, mohou přijít každý čtvrtek do tělocvičny ZŠ Na Smetance, kde od 18:30 probíhají pohybové hry. A také zdarma. „Začínali jsme před rokem a půl pod ochrannými křídly KS SEMI a působili v budově Sokola v Riegrových sadech. Letos na jaře nám obec pronajala tyto prostory. Finance na rekonstrukci jsme získali mj. i z grantového programu vypsaného MČ Praha 2. Úspěchy? Samozřejmě postup do ligové soutěže Středočeského kraje. A čtrnáctiletý Robert Starý je naší velkou nadějí pro mistrovství republiky.“ Tak stručně shrnul J. Balog pocity radosti i zklamání, ale hlavně hodiny a hodiny nikdy nekončící práce.

vla

Zveřejněno: 03.09.2001 – support@publix.cz
Vytisknout