Jednou větou

- Výnos z 5. květinového dne, konaného 16. 5., byl velmi úspěšný; na bankovním kontě Květinového dne je shromážděno 17,3 mil. Kč.
- Dne 25. června 2001 byla na základě rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 2 oprávněnými zástupci obou stran podepsána nájemní smlouva mezi městskou částí Praha 2 (jako pronajímatelem) a CEELI Institute, o. p. s. (jako nájemcem) na část areálu Havlíčkových sadů.
- Platnost starého označení vozidel zdravotně postižených končí 30. 6.: místo černých trojúhelníků jsou vydávána označení nová (číslem 01 budou označena auta převážející těžce postižené a s označením 02 budou jezdit sluchově postižení).
- V červenci budou dva státní svátky: čtvrtek 5. 7. je Dnem slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a v pátek 6. 7. vzpomínáme výročí upálení mistra Jana Husa.
- Na památku sv. Cyrila a Metoděje bude ve čtvrtek 5. 7. v 9:00 sloužena v kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě mše svatá.
- Muzikál skladatele Z. Merty a libretisty a režiséra St. Moši Svět plný andělů (příběh o hledání ztracené lásky klavíristy a kabaretní zpěvačky - tanečnice), který hraje Městské divadlo Brno, bude hostovat od 2. do 22. 7 v Divadle na Vinohradech.
- Od července se mění statut hlavního města: dosavadních 15 obvodů státní správy bude rozšířeno na 22 – přibudou Radotín, Řepy, Letňany, Újezd nad Lesy, Horní Počernice, Kbely a Uhříněves.
- ÚMČ Praha 2 letos vydal 33 předběžných souhlasů pro provozování venkovních restauračních zahrádek.   

van

Zveřejněno: 02.07.2001 – support@publix.cz
Vytisknout