Jednou větou

l Dne 25. června 2001 byla na základě rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha 2 oprávněnými zástupci obou stran podepsána nájemní smlouva mezi MČ Praha 2 a CEELI Institut, o. p. s., o pronájmu části areálu Havlíčkových sadů.
l Marie, Josef, Richard a Václav se jmenují čtyři nové velké zvony, které se koncem června rozezněly nad Prahou z věží kapitulního chrámu svatého Petra a Pavla na Vyšehradě.
l Podle informace odboru dopravních agend MHMP jsou dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, držitelé řidičských průkazů vydaných do 30. 6. 1964 povinni si je vyměnit do 1. 1. 2003 a držitelé řidičských průkazů vydaných v období 1. 7. 1964 - 31. 12. 2000 jsou povinni si je vyměnit do 1. 1. 2006, a to bez správního poplatku.
l V rámci magistrátního programu Třídím, třídíš, třídíme se bude v pátek 24. 8. na nám. Míru konat propagační akce zaměřená na výhody třídění komunálního odpadu.
l Nejoblíbenějším kulturním stánkem Pražanů je Divadlo na Vinohradech, z výstavních síní Národní galerie a z klubů Akropolis; vyplývá to z šetření české pobočky americké společnosti Gallup Organization o kulturním životě hlavního města od loňského prosince do letošního května.
l Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se bude konat v úterý 28. 8. na Jiráskově nám. (16:00 - 16:15).
l Humanitární občanské sdružení pro seniory Život 90 zřídilo v domě Portus v Praze 1,
K. Světlé 18, nové informační centrum pro starší lidi a jejich blízké; kontakt: Senior-telefon
22 22 17 71.
l Obyvatele Prahy 2 jistě bude zajímat, že Metroprojekt v současné době začíná zpracovávat studii s názvem „1. provozní úsek trasy D metra náměstí Míru – Nové Dvory“.

van

Zveřejněno: 07.08.2001 – support@publix.cz
Vytisknout