Jednou větou

- V rámci veřejné sbírky ve prospěch SOS centra Diakonie ČCE v Praze, konané 20. 9. na nám. Míru, bylo vybráno 9 236,90 Kč.
- Ve čtvrtek 1. 11. byla v Galerii knihkupectví Paseka (Ibsenova 3) zahájena výstava kreseb J. J. Alta Posledních sedm slov, drobná zranění, která potrvá do 5. 12.
- Kino Illusion obnoví možná už letos filmová představení; MČ Praha 2 podpoří půl milionem Kč jeho znovuotevření, které plánuje režisér a producent M. Šmídmajer.
- Ve středu 21. 11. se bude od 17:00 konat v Kapli sv. Kříže (Apolinářská 18) koncert Filharmonického komorního orchestru.
- Ve čtvrtek 22. 11. od 15:30 pořádá Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U nemocnice 2, slavnostní koncert u příležitosti svátku sv. Kateřiny v kostele sv. Kateřiny v Kateřinské zahradě.
- Na číslo pohotovosti 1239 se mohou zákazníci Pražské plynárenské, a. s. dovolat z pevné linky bez problémů; pokud chtějí oznámit poruchu v Praze mobilem, musí vytočit číslo s předvolbou: 02/1239 (bez předčíslí lze volat pouze ze sítě Eurotelu).
- Během listopadu by mělo být do všech pražských domácností distribuováno nové magistrátní periodikum pod názvem Listy hl. m. Prahy.
- Obč. sdruž. Mariona (Legerova 30) propojuje oblast koncertního provozu a svět handicapovaných lidí: výtěžky ze vstupného jsou ve spolupráci s org. Naděje (Varšavská 37) určeny na vybrané aktivity.
- Letošní rok vyhlásila OSN Mezinárodním rokem dobrovolníků; od 1. do 10. 12. pořádá Národní dobrovolnické centrum Hestia Dobrovolnickou dekádu 2001; bližší informace na http://hestia.ecn.cz.
- V sobotu 15. 12. odpoledne pořádá org. Život 90 pro staré, osamělé a imobilní lidi Vánoční projížďku Prahou; bližší informace a přihlášky (do 3. 12.) na Senior telefonu: 22 22 17 71.
- Jak redakci sdělilo Umělecké studio děti Vyšehrad, v letošním školním roce neučí klasický a výrazový tanec E. Krejčová. Výtvarný obor, kromě údajů uvedených v příloze Novin Prahy 2 Volnočasové aktivity v č. 10, také připravuje žáky pro střední a vysoké výtvarné školy. Další informace u E. Rajnišové na tel.: 57 31 19 88.   

Van

Zveřejněno: 05.11.2001 – support@publix.cz
Vytisknout